Miami
Adopted
Miami
Nutmeg
Adopted
Nutmeg
Salinas
Adopted
Salinas
Newport
Adopted
Newport
Monterey
Adopted
Monterey
Coriander
Adopted
Coriander
Soho
Adopted
Soho
Katherine
Adopted
Katherine
Frosty
Adopted
Frosty
Zuzu
Adopted
Zuzu
Marigold
Adopted
Marigold
Chestnut
Adopted
Chestnut
Eleanor
Adopted
Eleanor
Frida
Adopted
Frida
Zach
Adopted
Zach
Ulysses
Adopted
Ulysses
Heidi
Adopted
Heidi
Abigail
Adopted
Abigail
Ophelia
Adopted
Ophelia
Damon
Adopted
Damon
Thor
Adopted
Thor
Genevieve
Adopted
Genevieve
Ellie
Adopted
Ellie
Sergeant
Adopted
Sergeant
Captain
Adopted
Captain
Sunshine
Adopted
Sunshine
Panda
Adopted
Panda
Sally
Adopted
Sally
Pepe
Adopted
Pepe
Miska
Adopted
Miska
Clementine
Adopted
Clementine
Papaya
Adopted
Papaya
Mango
Adopted
Mango
Olive
Adopted
Olive
Kona
Adopted
Kona
Manhattan
Adopted
Manhattan
Malibu
Adopted
Malibu
Napa
Adopted
Napa
Cardamon
Adopted
Cardamon
Clove
Adopted
Clove
Bronx
Adopted
Bronx
Staten
Adopted
Staten
Tinsel
Adopted
Tinsel
George
Adopted
George
Russ
Adopted
Russ
Francine
Adopted
Francine
Yara
Adopted
Yara
Norah
Adopted
Norah
Vincent
Adopted
Vincent
Madeline
Adopted
Madeline
Greta
Adopted
Greta
Renee
Adopted
Renee
Wyatt
Adopted
Wyatt
Josie
Adopted
Josie
Elvis
Adopted
Elvis
Ernie
Adopted
Ernie
Louis
Adopted
Louis
Jojo
Adopted
Jojo
Buddy
Adopted
Buddy
Juniper
Adopted
Juniper
Snoopy
Adopted
Snoopy
Sophie
Adopted
Sophie
Dolce
Adopted
Dolce
Diva
Adopted
Diva
Kiwi
Adopted
Kiwi
Melon
Adopted
Melon
Plum
Adopted
Plum
Sarasota
Adopted
Sarasota
Honolulu
Adopted
Honolulu
Maui
Adopted
Maui
Carmel
Adopted
Carmel
Chai
Adopted
Chai
Astoria
Adopted
Astoria
Gramercy
Adopted
Gramercy
Brooklyn
Adopted
Brooklyn
Eggnog
Adopted
Eggnog
Pecan
Adopted
Pecan
Acorn
Adopted
Acorn
Frankie
Adopted
Frankie
Paloma
Adopted
Paloma
Chelsea
Adopted
Chelsea
Xander
Adopted
Xander
Lola
Adopted
Lola
Bernadette
Adopted
Bernadette
Quincy
Adopted
Quincy
Stefan
Adopted
Stefan
Ingrid
Adopted
Ingrid
Millie
Adopted
Millie
Rusty
Adopted
Rusty
Saint
Adopted
Saint
Pepper
Adopted
Pepper
Apricot
Adopted
Apricot
Bridget
Adopted
Bridget
Marcie
Adopted
Marcie
Fendi
Adopted
Fendi
Gypsy
Adopted
Gypsy
Fifi
Adopted
Fifi
Guava
Adopted
Guava
Huckleberry
Adopted
Huckleberry
Blueberry
Adopted
Blueberry